HİZMETLERİMİZ

 Yenimahalle Belediyesi tarafından ALTINTAŞLAR GERİ DÖNÜŞÜM’e verilen Yetki Devri ile 2012 yılında Ankara’ da başlatılan “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Uygulaması” 2017 yılı sonuna kadar tarafımızdan yürütülecektir. Kullanılmış ürünlerin kağıt-karton, plastik, metal ve cam ambalajlarının kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve geri dönüşümü ile ikincil hammadde olarak tekrar üretim sürecine sokulması amacıyla yürütülen çalışmalar 2012 yılı itibariyle ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.  Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmüştür. Bu kapsamda, ALTINTAŞLAR GERİ DÖNÜŞÜM İlçe Belediyeleri ve lisanslı toplama-ayırma firmaları tarafından Ambalaj Atıkları Uygulama Planları hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Onaylanan planlar çerçevesinde ilçe genelinde kaynakta ayrı toplama çalışmaları başlatılmış ve kademeli olarak konut ve işyeri bazında yaygınlaşma sağlanmıştır. Toplama organizasyonları ilçe belediyeleri ve lisanslı firmalar tarafından yürütülmüştür. Bölgelerin çoğunda cam da dahil olmak üzere kağıt-karton, plastik ve metal ambalaj atıkları karışık şekilde haftada bir gün diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli poşetlerde toplanmıştır. Cam kumbaralarda toplanan cam ambalajlar direk cam geri dönüşüm tesisine aktarılarak yeni cam ürünlere dönüştürülmüştür. Karışık şekilde toplanan ambalaj atıkları, ayırma tesislerinde alt gruplara ayrılarak ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderilmiş ve işlenerek yeni ürünler haline getirilmiştir.

Copyright 2014 ALTINTAŞLAR GERİ DÖNÜŞÜM |||| Tasarım & Kodlama DEVASAMEDİA